Particulieren

Let op! Gebruik onze checklist voor uw aangifte 2018, klik hier!
 

 

Iedereen kent de blauwe envelop van de Belastingdienst, ook u moet jaarlijks de aangifte inkomstenbelasting tijdig indienen. Doe uw voordeel met onze checklist voor belastingaangifte 2018, inclusief toelichting, deze is gratis te downloaden en te gebruiken. Wij doen graag uw belastingaangifte, ook oudere jaren, dit kan tot 5 jaar terug.

Wij kunnen op dit moment helaas geen nieuwe particuliere klanten meer van dienst zijn.

Optimaal gebruik maken van de fiscale wetgeving

Hoe maakt u optimaal gebruik van de (fiscale) wetgeving om zo min mogelijk belasting te betalen? Bevat uw aangifte cq. aanslag geen aspecten waardoor u teveel belasting betaalt of later een naheffing kan krijgen? Heeft u recht op zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag? Heeft u misschien recht op de algemene heffingskorting of inkomensafhankelijke combinatiekorting? Of kunt u wellicht nog belastingvoordeel behalen uit een betere verdeling van aftrekposten en/of verrekening van uw belasting met voorafgaande jaren? En maakt u wel gebruik van de laatste fiscale wetgeving en besluiten? Ook dit jaar zijn er weer veel wijzigingen in de belastingregels.

Wij helpen u graag bij het beoordelen van ontvangen aanslagen en het indienen van uw (voorlopige) aangifte inkomstenbelasting. Gebruik onze kennis om een correcte aangifte in te dienen en zo min mogelijk belasting te betalen. Uw aangifte inkomstenbelasting kunnen wij samen doen op ons kantoor, klaar terwijl u wacht. Wij komen voor particuliere aangiftes niet meer bij u thuis.

Wist u dat er vaak veel belastinggeld kan worden terug gevraagd bij...

Vertrouwelijke behandeling en geen DigiD nodig

Wij hebben veel ervaring met alle aspecten van de aangifte inkomstenbelasting, inclusief de bijleenregeling en alimentatie verplichtingen, kom langs voor advies. Een DigiD is niet nodig, wij zijn als belastingconsulent gemachtigd voor elektronische aangifte, al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. En mocht u ondersteuning willen bij de organisatie van uw administratie, budgetadvies, studiefinanciering, schenking, erfbelasting, schenkingen en/of algemene financiële adviezen: ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Spelregels voor particuliere aangifte

Wij hanteren voor particulieren vier spelregels voor de aangifte inkomstenbelasting 2018:

1. De Belastingdienst verzoekt dat aangiftes inkomstenbelasting 2018 voor 1 mei 2019 worden ingediend. Wij kunnen particuliere aangiftes echter tot 1 april 2019 verzorgen. In april is het voor ons te druk met andere werkzaamheden. Wij kunnen desgewenst uitstel aanvragen om de aangifte na 1 mei 2019 te doen, dit horen wij dan graag voor 1 april 2019.

2. Wij kunnen ook als belastingadviseur gebruik maken van de vooraf ingevulde aangifte (VIA) zoals deze door de Belastingdienst beschikbaar wordt gesteld. Wij zullen de VIA 2018 voor u aanvragen, de Belastingdienst stuurt vervolgens een machtigingsbrief met activeringsscode naar uw adres. Deze brief ontvangen wij graag om de VIA te gebruiken. De informatie in deze VIA (zoals jaaropgave, WOZ en hypotheekrente) hoeft alleen gecontroleerd te worden, het is niet meer nodig om dit apart aan te leveren.

3. Een mondelinge afspraak voor de aangifte is vaak niet meer nodig, de benodigde informatie kan (digitaal) worden aangeleverd op basis van onze checklist. Indien een afspraak gewenst is, kan deze worden gemaakt op maandag tot en met vrijdag, vanaf 08.00 uur, laatste afspraak om 17.00 uur. Wij maken alleen afspraken op ons kantoor en komen niet aan huis.

4. Wij sturen de aangiftes inkomstenbelasting digitaal, per e-mail, ook de machtiging voor akkoord kan op een eenvoudige manier digitaal worden gegeven. Op verzoek is het uiteraard altijd mogelijk om de aangifte op papier te ontvangen.