6. Maak gebruik van de kleineondernemersregeling

Als BTW-plichtige ondernemer hoeft tot € 1.345 per jaar geen omzetbelasting te worden afgedragen

De meeste ondernemers zijn BTW-plichtig en dienen een periodieke aangifte omzetbelasting te doen, in principe per kwartaal. Hierbij dient de ontvangen BTW (over de verkopen) minus de betaalde BTW (de zogenoemde voorbelasting) te worden afgedragen. Bedenk dat ook bij en saldo van € nihil of een negatief saldo aangifte omzetbelasting moet worden gedaan.

Kleine ondernemers kunnen gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR) zolang in een jaar het totaal af te dagen saldo omzetbelasting lager is dan € 1.883. Tot dit saldo heeft een ondernemer recht op korting in zijn afdracht. Tot een bedrag van € 1.345 hoeft geen omzetbelasting te worden afgedragen. De KOR geldt alleen voor natuurlijke personen, dus niet voor een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap.

De factuurdatum is in principe leidend voor het tijdvak van de aangifte omzetbelasting. Een factuur met datum 31-03-2019 wordt aangegeven bij het 1e kwartaal 2019, een factuur met datum 01-04-2019 wordt aangegeven bij het 2e kwartaal 2019. Er kan daardoor voordeel worden behaald door optimaal gebruik te maken van de factuurdatum, één dag verschil betekent 3 maanden later de BTW afdragen. Hou altijd rekening met de eisen voor een verkoopfactuur.

« terug naar het overzicht van tips

« terug naar het overzicht van tips