Plan een schenking en gebruik de vrijstellingen

Het is in Nederland niet toegestaan om ongelimiteerd te schenken zonder schenkbelasting te betalen. Er gelden diverse reguliere vrijstellingen met de volgende bedragen:

  • Schenking van ouder aan kind per jaar € 5.515 (2019: € 5.428)
  • Schenking aan iemand anders € 2.208 (2019: € 2.173), tel schenkingen van partners bij elkaar op
  • Schenking aan kind (18 – 40 jaar) eenmalig € 26.457 (2019: € 26.040)
  • Schenking aan kind voor studie eenmalig € 55.114 (2019: € 54.246), maar let op de voorwaarden
  • Schenking voor de aankoop van een woning € 103.643 (2019: € 102.010), maar let op de voorwaarden

Het schenken kan ook worden gebruikt om een vermogen af te bouwen en fiscaal voordeel te behalen. Een schenking kan belastingheffing in box 3 verminderen, een aanslag erfbelasting voorkomen en voordelen geven ten aanzien van bijvoorbeeld te ontvangen toeslagen en te betalen eigen bijdrage aan het CAK (WLZ voorheen AWBZ). Het gaat te ver om dit op de website nader toe te lichten en vergt altijd maatwerk, ook in relatie tot planning.