Bij minder dan € 20.000 omzet per jaar kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling.

Oude regeling tot en met 2019 (KOR)

Door toepassen van de oude kleineondernemersregeling (KOR) kon een ondernemer korting krijgen op de af te dragen omzetbelasting (BTW). De KOR mocht worden toegepast indien de afdracht omzetbelasting per kalenderjaar lager was dan € 1.883. Indien het bedrag lager was dan € 1.345 hoeft geen omzetbelasting aan de Belastingdienst te worden afgedragen.

Nieuwe regeling vanaf 2020 (OVOB)

Bij de nieuwe regeling kun je gebruik maken van een omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB) indien de omzet in een kalenderjaar lager is dan € 20.000. In tegenstelling tot de huidige regeling moet dit vooraf worden aangevraagd en kan niet achteraf worden toegepast. De nieuwe regeling kan ook worden toegepast door rechtspersonen (B.V.) en is niet alleen voor natuurlijke personen (eenmanszaak, V.O.F.).

Gevolgen nieuwe regeling

De nieuwe regeling heeft tot gevolg dat er aan klanten geen BTW in rekening wordt gebracht en dus ook geen BTW op facturen wordt vermeld, er is sprake van een algehele BTW vrijstelling. Dit betekent ook dat betaalde BTW op inkoopfacturen niet als voorbelasting mag worden terug gevraagd. Indien er bijvoorbeeld sprake is van grote investeringen waardoor per saldo een BTW teruggaaf volgt, is het niet verstandig voor de nieuwe regeling te kiezen.

Door gebruik te maken van de nieuwe regeling is een aangifte omzetbelasting niet meer nodig. Een administratie blijft noodzakelijk, maar wordt eenvoudiger omdat er geen sprake is van BTW. Door deze aspecten worden de administratiekosten lager.

Overige consequenties

Een keuze voor de nieuwe regeling geldt voor minimaal 3 jaar. Het is dus niet mogelijk om voor 2020 te kiezen voor de nieuwe regeling en een jaar later de BTW-plicht weer aan te vragen omdat je grote investeringen gaat doen.

Indien je de afgelopen jaren investeringen hebt gedaan, is de BTW op deze investeringen bij de Belastingdienst terug gevraagd. Bij het kiezen voor de nieuwe regeling is het mogelijk dat de BTW teruggaaf voor een deel moet worden terug betaald. Wij kunnen berekenen of dit van toepassing is.

Indien tijdens een kalenderjaar blijkt dat de omzet van € 20.000 wordt overschreden, ben je verplicht vanaf die datum weer BTW in rekening te brengen. De omzet dien je derhalve zelf goed bij te houden om dit moment te signaleren. Bij het bereiken van € 20.000 omzet tijdens een kalenderjaar ben je verplicht af te melden voor de regeling.

Advies

Heb je in een kalenderjaar minder dan € 20.000 omzet en twijfel je of je van de nieuwe regeling gebruik wilt maken? Administratiekantoor Bobest kan jou adviseren!