Altijd recht op MKB winstvrijstelling bij winst uit onderneming, ondernemersaftrek afhankelijk van urencriterium.

U heeft als ondernemer altijd recht op de MKB winstvrijstelling, onafhankelijk hoeveel uur u aan de onderneming heeft besteed, dit geldt dus ook voor de parttime ondernemer. De MKB winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst na ondernemersaftrek. Een ondernemer betaalt derhalve maximaal 42,57% aan inkomstenbelasting: 86% van het maximale tarief van 49,5%.

Een ondernemer die tevens voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar heeft recht op ondernemersaftrek. Het urencriterium wordt per kalenderjaar bepaald en niet pro rato als u een deel van het jaar ondernemer bent. De ondernemersaftrek bestaat uit: zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en stakingsaftrek. Voor het urencriterium moet u ook meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld loondienst), deze voorwaarde geldt niet voor starters.

De zelfstandigenaftrek bedraagt tot en met 2019 € 7.280 per jaar (voor 65+ wordt de zelfstandigenaftrek gehalveerd). In 2020 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.030, tot 2028 wordt deze jaarlijks afgebouwd met € 250.

Tijdens de eerste 5 kalenderjaren van een onderneming kan de zelfstandigenaftrek maximaal 3 jaar worden verhoogd met de startersaftrek van € 2.123, totaal derhalve een aftrek van € 9.153. In principe geldt de startersaftrek de eerste 3 jaar van een onderneming, maar als bijvoorbeeld het 2e jaar niet aan het urencriterium wordt voldaan, kan het 4e jaar startersaftrek worden toegepast. Een starter heeft nog meer fiscale voordelen zoals willekeurige afschrijving.

De zelfstandigenaftrek geldt ook bij verlies uit onderneming, al kan deze nooit hoger zijn dan de winst (voor ondernemersaftrek). Dit geldt echter niet voor starters zodat bij een lagere winst in de eerste jaren eerder een negatief inkomen kan optreden. Dit verlies cq. negatieve inkomen kan worden verrekend met ander inkomen in hetzelfde jaar (bijvoorbeeld inkomen uit loondienst) alsmede middels verliesverrekening met eerdere en/of latere jaren.

Naast ondernemersaftrek kan de ondernemer onder bepaalde voorwaarden 9,44% doteren aan de fiscale oudedagsreserve (FOR) tot een maximum van € 9.218, maar is afhankelijk van resultaat en status onderneming. Gebruik van de FOR is fiscaal niet altijd verstandig, neem voor optimaal advies contact met ons op.