U heeft vaak al eerder recht op toeslagen dan u denkt

Voor toeslagen is het zogenoemde toetsingsinkomen bepalend van u en uw eventuele toeslagpartner. Dit is iets anders dan uw bruto loon. Het toetsingsinkomen bestaat uit uw bruto inkomsten minus aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek en betaalde alimentatie. Kijk op uw aanslag inkomstenbelasting bij verzamelinkomen.

Zorgtoeslag

In 2020 heeft u als alleenstaande recht op zorgtoeslag bij een inkomen tot € 30.481, de zorgtoeslag is maximaal € 104 per maand. Voor toeslagpartners geldt een gezamenlijk inkomen tot € 38.945 en maximaal € 199 per maand als zorgtoeslag. Bij een vermogen van meer dan € 116.613 (peildatum 1 januari) heeft u geen recht op zorgtoeslag (bij fiscaal partners € 147.459).

Huurtoeslag

Voor de huurtoeslag golden tot en met 2019 lagere maximale inkomens dan voor de zorgtoeslag. Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van de hoogte van de huur, de leeftijd en de samenstelling van het huishouden.

De (reken)huur niet hoger zijn dan € 737,14, bij een leeftijd jonger dan 23 geldt € 432,51 als maximale huurgrens. Bij een vermogen van € 30.846 of meer heeft u geen recht op huurtoeslag, partners mogen samen maximaal € 61.692 hebben.

Kindgebonden budget

Bij kinderen tot 18 jaar heeft u, naast de kinderbijslag, mogelijk recht op de toeslag kindgebonden budget. Het maximale inkomen is afhankelijk van het aantal kinderen. Sinds het jaar 2015 heeft de overheid de kindregelingen gewijzigd waardoor er minder regelingen zijn die ouders financieel ondersteunen. De alleenstaandeouderkorting is sinds 2015 bijvoorbeeld vervallen, hiernaast is de toeslag kindgebonden budget verhoogd. In tegenstelling tot de andere toeslagen hoeft u het kindgebonden budget in principe niet aan te vragen, u krijgt automatisch bericht van de Belastingdienst, mits u van de SVB kinderbijslag ontvangt.

Kinderopvangtoeslag

Als u kinderopvang betaalt, heeft u wellicht recht op kinderopvangtoeslag. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen en soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang), in principe geldt hiervoor geen maximaal inkomen. Let op dat kinderopvangtoeslag moet aanvragen binnen 3 maanden wanneer uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.