Bij een wisselend inkomen over 3 jaar kan middeling extra teruggaaf opleveren

Indien het belastbaar inkomen over enkele jaren substantieel verschilt, bijvoorbeeld door wisselende resultaten uit onderneming of een ontvangen ontslagvergoeding, kan middeling een extra teruggaaf inkomstenbelasting opleveren. Dit is met name van belang als het inkomen binnen 3 jaar in de verschillende tariefgroepen valt, bijvoorbeeld een gemiddeld inkomen in jaar 1, een laag inkomen in jaar 2 en een hoog inkomen tegen het hoogste tarief inkomstenbelasting in jaar 3.

Het aanvragen van middeling geschiedt altijd over 3 jaar, maar ook de omliggende jaren verdienen hierbij de aandacht. Een jaar mag namelijk slechts 1 keer bij een aanvraag middeling worden gebruikt en er kunnen toekomstige wisselingen in inkomen worden voorzien. Denk bijvoorbeeld aan een reeds bekende stamrechtuitkering, nog te ontvangen ontslagvergoeding of het bereiken van de 65-jarige leeftijd, hierbij kan middeling zeker een belangrijk issue zijn.