Er zijn meerdere mogelijkheden korting te krijgen op de inkomstenbelasting

De Belastingdienst kent naast aftrekposten ook heffingskortingen om het belastbaar inkomen te verlagen waardoor u minder belasting betaalt. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt al rekening met een aantal heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Een aantal andere heffingskortingen dient u echter zelf aan te vragen.

Heeft u bijvoorbeeld zelf geen inkomen of een laag inkomen, maar wel (langer dan 6 maanden) een fiscaal partner die inkomstenbelasting is verschuldigd? In dat geval kunt u verzoeken om uitbetalen van de algemene heffingskorting. Dit kan afhankelijk van leeftijd en belastbaar inkomen oplopen tot € 2.711.

Bij een kind tot 12 jaar welke langer dan 6 maanden op uw woonadres is ingeschreven heeft u wellicht recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Als alleenstaande moet u minimaal € 5.072 aan arbeidsinkomen hebben (dus exclusief uitkeringen) of recht op zelfstandigenaftrek (geen minimaal inkomen van toepassing). Bij fiscaal partners kan de minstverdienende deze heffingskorting toepassen. De aftrek van deze heffingskorting is maximaal € 2.881.