Zowel bij een teruggaaf als bij een te betalen aanslag is het verstandig dit tijdig te plannen

Het is niet wenselijk om bij de jaaraangifte van de inkomstenbelasting verrassingen te constateren bij het te betalen of te ontvangen bedrag. Controleer daarom altijd de voorlopige aanslag bij wijzigingen in uw situatie, bijvoorbeeld verhuizen, samenwonen, scheiden of het starten als ondernemer en plan de aanvraag van een voorlopige aanslag.

Bij een inkomen uit loondienst of een uitkering wordt door de werkgever of uitkeringsinstantie middels loonheffing uw inkomstenbelasting afgedragen. Als gevolg daarvan kunt u desgewenst bij aftrekposten, zoals hypotheekrenteaftrek, een voorlopige aanslag (teruggaaf) vragen. Bij een start als ondernemer vervalt de afdracht van loonheffing door een derde en heeft u dus geen recht meer op teruggaaf.

Als ondernemer dient u zelf de afdracht van uw inkomstenbelasting te regelen, hierbij kan u wel reeds rekening houden met aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek. Het is van groot belang de voorlopige aanslag goed te plannen om verrassingen te voorkomen en optimaal voordeel te behalen. Hierbij speelt ook het moment van aanvraag een grote rol, bijvoorbeeld in relatie tot de belastingrente welke vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar wordt berekend. Het vroeg of laat aanvragen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting (of vennootschapsbelasting) kan een groot verschil maken.