Kijk naar aansprakelijkheid en fiscale voordelen om juist een B.V. op te richten of juist een B.V. te stoppen

De primaire reden om de rechtsvorm te wijzigen van eenmanszaak naar B.V. is aansprakelijkheid. Dit is met name van belang bij oplopend risico, grote investeringen en meer personeel. Een fiscaal voordeel bij overstap naar B.V. is niet snel te verwachten, wel bij hogere winsten, al wordt met de gewijzigde belastingtarieven de grens verlaagd. De exacte grens is per ondernemer verschillend en afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.

Er is met een B.V. een mogelijk liquiditeitsvoordeel op korte termijn te behalen wegens uitstel van belastingheffing. Voor een ondernemer is in 2020 het maximale tarief inkomstenbelasting 86% x 49,5% = 42,57%, bij een B.V. met een winst tot € 200.000 is de belastingdruk 38,42% (16,5% vennootschapsbelasting plus bij uitkering 26,25% inkomstenbelasting box 2 over de resterende 83,5%).

Bedenk dat de komende jaren het maximale tarief inkomstenbelasting zal dalen, maar de percentages van maximale aftrek worden verlaagd tot uiteindelijk 37% in 2023. Hiernaast zal de vennootschapsbelasting de komende jaren dalen en het tarief inkomstenbelasting box 2 (aanmerkelijk belang) stijgen.

Vanwege verminderde aansprakelijkheid of gewijzigde belastingtarieven kan worden overwogen om juist uit de B.V. terug te keren naar een eenmanszaak. Dit is afhankelijk van het resultaat en zeker te overwegen als er weinig risico wordt gelopen en privé aansprakelijkheid gering is. Terugkeer naar de eenmanszaak kan belastingvoordeel opleveren, de ondernemer kan immers weer starter worden. Denk hierbij aan de voordelen van ondernemersaftrek en de optie om weer gebruik te maken van startersaftrek, inclusief willekeurige afschrijving.